Benefity a výhody

Výhody pro dárce

 • pravidelná kontrola zdravotního stavu (nenahrazuje však preventivní vyšetření u lékaře)
 • den volna: Dle Zákoníku práce § 203 k činnosti dárce při odběru krve a při afereze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázaně nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
 • jízdné v pardubické MHD zdarma pro bezpříspěvkové dárce, kteří dovršili 40 odběrů. Na základě potvrzení z transfúzní stanice vyřizuje Zákaznické centrum DPMP a.s.
 • benefity od vaší zdravotní pojišťovny
 • Snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve nebo plazmy. K daňovému přiznání můžete přiložit buď potvrzení, které dostanete po každém odběru nebo souhrnné potvrzení, které lze na transfuzním oddělení získat na konci roku.
 • Parkování v areálu Pardubické nemocnice v den odběru zdarma

Benefity od zdravotních pojišťoven

Vyznamenání Českého červeného kříže

Český červený kříž uděluje dobrovolným dárcům krve tato vyznamenání:

 • 1. odběr – kapka krve
 • 10. odběr – bronzová medaile Prof. Janského
 • 20. odběr – stříbrná medaile Prof. Janského
 • 40. odběr – zlatá medaile Prof. Janského
 • 80. odběr – zlatý kříž ČČK III. třídy
 • 120. odběr – zlatý kříž ČČK II. třídy
 • 160. odběr – zlatý kříž ČČK I. třídy
 • 250. odběr – plaketa ČČK Dar krve – dar života

Další benefity

JUMP PARK

VSTUP ZDARMA V PRAZE I BRNĚ

VSTUP ZDARMA TOBOGA FANTASY PRAHA

VSTUP ZDARMA TONGO HRADEC KRÁLOVÉ

VSTUP ZDARMA BONGO BRNO

VSTUP ZDARMA TOBOGA GALAXIE ZLÍN

Dárci krve a kostní dřeně mohou získat vstup 1+1 zdarma. Po zakoupení celodenní vstupenky získáte druhou vstupenku ve stejné nebo nižší hodnotě zdarma. Podmínkou je předložení průkazky dárce krve nebo kostní dřeně, případně potvrzení o vstupu do registru dárců kostní dřeně. Slevy nelze kombinovat.

Tato akce platí i na ostatních pobočkách Toboga: Fantasy PrahaBongo Brno a Galaxie Zlín.

Pro získání slevy pošlete e-mail na info@100stava.cz nebo zprávu přes Viber či WhatsApp na číslo +420704217536 a přiložte vyfocenou průkazku nebo potvrzení. Vaše osobní údaje (jako rodné číslo a adresu) před vyfocením zakryjte.

Sleva po předložení průkazu dárce krve.