Status a podmínky členství

Statut Klubu

Klub dárců krve Pardubického kraje (dále jen klub) zřizuje Klub dárců krve Pardubického kraje z. s., předsedkyně Hana Mojžíšová Hájková, IČO: 09013806, sídlem na Okružní 697, 530 03, Pardubice – Bílé Předměstí 

Posláním klubu je propagace a podpora dárování krve i zdravého způsobu života.

Podmínky členství

  1. O vstup do klubu se mohou ucházet všichni dárci krve, kteří chodí darovat krev v Pardubickém kraji. 
    Člen klubu nemusí mít trvalé bydliště v Pardubickém kraji.
  2. Člen klubu musí ve své minulosti alespoň jednou darovat krev v Pardubickém kraji.
  3. Členství v klubu začíná dnem, ve kterém je přihláška akceptována.
  4. O členství v klubu mohou požádat jen uchazeči starší 18 let.